top of page
Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)
Wat is niet aangeboren hersenletsel?
Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) verwijst naar schade aan de hersenen die na de geboorte is ontstaan, in tegenstelling tot aangeboren aandoeningen. Dit letsel kan worden veroorzaakt door verschillende factoren, zoals een beroerte, hersentumor, trauma, infectie of zuurstofgebrek.

Meest voorkomende klachten:
  • Motorische problemen: Verminderde coördinatie, spierzwakte, problemen met balans en moeite met bewegingen zoals lopen.

  • Cognitieve uitdagingen: Geheugenproblemen, verminderde concentratie, trager denken en moeite met het organiseren van taken.

  • Spraak- en taalproblemen: Moeite met spreken, begrijpen van taal, articulatie en het vinden van de juiste woorden.

  • Sensitiviteitsproblemen: Veranderingen in zintuiglijke waarneming, zoals gevoeligheid voor licht, geluid of aanraking.

  • Emotionele en gedragsmatige veranderingen: Stemmingsschommelingen, prikkelbaarheid, depressie, angst of impulsief gedrag.

  • Vermoeidheid: Overmatige vermoeidheid, zelfs na minimale inspanning, wat bekend staat als cognitieve vermoeidheid.

  • Slaapproblemen: Moeite met inslapen, doorslapen of veranderingen in het slaappatroon.

  • Veranderingen in sociale vaardigheden: Problemen met het begrijpen van sociale signalen, verminderde empathie of moeite met sociale interacties.


Wat kan Plexxus fysiotherapie betekenen bij NAH?
Fysiotherapie voor patiënten met NAH richt zich vaak op het verbeteren van mobiliteit, het herstellen van spierkracht en het bevorderen van de algehele functionele onafhankelijkheid. Samenwerking tussen de verschillende disciplines is erg belangrijk bij Niet Aangeboren Hersenletsel. Denk aan samenwerking met logopedie wanneer de spraak aangetast is of samenwerking met de diëtiste of psycholoog. Bij Plexxus vinden we multidisciplinaire samenwerking heel belangrijk en dat zullen we dan ook altijd nastreven wanneer dit nodig is.  

Vergoeding voor fysiotherapie:
Vergoeding fysiotherapie komt bij niet aangeboren hersenletsel bijna altijd uit de basisverzekering. Hierbij geldt wel dat de eerste 20 behandeling uit de aanvullende verzekering moeten worden gebruikt, of voor eigen rekening komen. Hierna is vergoeding uit de basisverzekering mogelijk. 

bottom of page