top of page
Valpreventie:
De tijd van vallen is voorbij

Wist u dat er elke 4 minuten een 65+-er op de SpoedEisendeHulp (SEH) belandt als gevolg van een val? Vallen komt veel voor, in en rondom het huis. Vallen kun je zo veel mogelijk proberen te voorkomen, onder andere door deelname aan een valpreventie cursus.

 

Bij Plexxus bieden wij 2 soorten valpreventie cursussen aan EN een introductiecursus om kennis te maken met valpreventie. Voor ieder wat wils!

Beide cursussen vinden plaats bij Plexxus Fysiotherapie aan de Jan Evertsenlaan 2 in Voorschoten.

Let op: Het is belangrijk dat u meedoet aan een cursus die past bij uw niveau. Dit kunt u doen door de volgende beslisboom te doorlopen OF een telefonisch consult te boeken met een van onze fysiotherapeuten die u helpt bij de keuze van de cursus. 

 

 

 

Informatie voor verwijzers:

Iedere zorgverlener kan zijn/haar patiënt verwijzen voor een valpreventiecursus. Bij Plexxus vinden we het belangrijk dat de patiënt op het juiste niveau geholpen wordt. Hiervoor wordt eerst de mate val valrisico bepaald. Ook u als verwijzer kunt met uw patiënt dit valrisico bepalen, middels de valrisicotest. Doorloop met uw patiënt de volgende valrisicotest om de mate van valrisico te bepalen. De mate van valrisico bepaald welke cursus het meest geschikt is:

Hoog valrisico --> Er vindt een valanalyse plaats en de patiënt past binnen Otago

Matig valrisico --> De patiënt valt binnen Vallen Wordt Verleden Tijd

Laag valrisico --> De patiënt past binnen regulier beweegaanbod

Verwijzing kan middels Zorgdomein of geschreven verwijzing. Indien u dit wenst, en de patiënt akkoord is zal de fysiotherapeut u op de hoogte houden van de voortgang binnen de cursus en het eindresultaat. 

Introductiecursus valpreventie

Inhoud introductiecursus:

Met de introductiecursus maakt u kennis met valpreventie. Denk aan een loopparcours, krachtoefeningen, leren vallen en weer opstaan. De cursus duurt 3 uur (aaneengesloten training en informatie). In deze cursus wordt ook uw valrisico bepaald middels een aantal vragen EN een aantal testen. Hierdoor weet u na deze cursus in welk valpreventieprogramma u het best op uw plaats bent. Het is namelijk belangrijk om deel te nemen aan een cursus die past bij uw niveau zodat u optimaal resultaat bereikt.

 

Wanneer: 

Maandag 27 mei 2024

tijd: 13.00 tot 16.00 uur (inclusief pauze)

Prijs: €49,95,-

Wilt u zich inschrijven voor de introductiecursus? Klik dan hier!

Anker 1

Cursus: Vallen Wordt Verleden Tijd

Inhoud cursus:

De cursus is gebaseerd op het programma Vallen Verleden Tijd.

De cursus is opgebouwd uit een aantal onderdelen waaronder:

 • Leren vallen

 • Leren overeind komen na een val

 • Parcours voor balans en evenwicht

 • Spierkrachtversterkende oefeningen ter voorkoming van vallen

 • Informatie over valrisico en het voorkomen van vallen

Wat moet u kunnen om mee te kunnen doen aan deze cursus:

 • 15 minuten aan een stuk kunnen wandelen

 • Veilig kunnen wandelen zonder loophulpmiddel of met 1 stok/kruk

Wanneer:

De cursus beslaat 5 weken, met 2 keer in de week een training. 

Dagen: maandag en donderdag van 14.00 tot 15.00 uur

Startdatum cursus: Maandag 3 juni 2024

 

Kosten:

De kosten voor de volledige cursus bedragen: €139,95,- (€14,00 euro per trainingsuur)​​​​​

 

Wilt u zich inschrijven voor deze valpreventie cursus? Klik dan hier!

 

Cursus: Otago

 

De cursus Otago wordt in groepsverband en individueel aangeboden. De voorkeur heeft groepsverband omdat het oefenen en leren efficiënter en effectiever in een groep gebeurt. Daarnaast leert u mensen kennen die hetzelfde meemaken als u, dit kan helpen in het volhouden van het programma: er ontstaat een groepsgevoel. De groep is maximaal 6 deelnemers groot, onder begeleiding van 1 fysiotherapeut.

Inhoud van de cursus:

Elke training is als volgt opgebouwd. 

 • Warming-up

 • Krachtoefeningen

 • Evenwichtsoefeningen

 • Flexibiliteitsoefeningen

 • Cooling-down

Napraten onder het genot van een kopje koffie of thee

Naast de training in de groep is het belangrijk dat u zelfstandig huiswerkoefeningen doet (kracht en evenwicht) 2 tot 3 keer per week. Ook is het belangrijk om te wandelen, minimaal 2 keer per week opbouwend tot 30 minuten aan een gesloten. U wordt hierin begeleid tijdens de groepstrainingen zodat u leert hoe u het oefenen zelfstandig veilig kunt doen en hoe u de oefeningen kunt opbouwen.

 

Wanneer:

Elke week is er 1 trainingsuur op donderdag ochtend van 10.00 tot 11.00 uur.

De fysiotherapeut komt 1 keer bij u thuis voor een thuis-bezoek. Hier krijgt u tips in uw eigen thuissituatie. Dit bezoek wordt in overleg ingepland. 

Indien nodig vinden er telefonische consulten plaats, na afloop van het oefenprogramma om u op deze manier te begeleiden in het volhouden van de oefeningen

Wat moet u kunnen om mee te kunnen doen aan deze cursus:

 • Zelfstandig thuis wonen

 • Rond het huis kunnen lopen (minimaal 50 meter)

 • 65 jaar of ouder zijn

 • Opdrachten en oefeningen kunnen uitvoeren (cognitief begrip)

Kosten:

Indien u tot de doelgroep van deze cursus behoort worden de kosten van deze cursus vergoed uit de basisverzekering (12 trainingen).

Wilt u zich inschrijven voor deze cursus? Klik dan hier!

Anker 2
Anker 3
bottom of page