top of page
COPD
Wat is COPD?
COPD staat voor Chronisch Obstructieve Longziekte, een aandoening waarbij de luchtwegen vernauwd zijn, waardoor ademen moeilijk wordt. Het omvat ziekten zoals chronische bronchitis en longemfyseem.

Meest voorkomende symptomen:
  • Kortademigheid: Moeite met ademhalen, vooral tijdens fysieke inspanning.

  • Hoesten: Chronisch hoesten, soms met slijmproductie.

  • Piepende ademhaling: Hoorbare piepende geluiden tijdens het ademen.

  • Vermoeidheid: Overmatige vermoeidheid, zelfs bij lichte activiteiten.

  • Benauwdheid: Gevoel van beknelling in de borst bij ademhaling.

  • Gewichtsverlies: Onbedoeld gewichtsverlies kan voorkomen.

  • Minder uithoudingsvermogen: Beperkte capaciteit voor fysieke activiteiten.

  • Frequente luchtweginfecties: Neiging tot het ontwikkelen van herhaalde infecties in de luchtwegen.


Wat kan Plexxus beteken bij COPD?
Fysiotherapie is een belangrijk onderdeel van de behandeling van COPD, gericht op het verbeteren of aanleren van ademhalingstechnieken, het vergroten of behouden van de longcapaciteit en het bevorderen van algemene conditie om het dagelijks functioneren te optimaliseren en helpen bij het verwijderen van moeilijk ophoestbaar slijm. Een gezonde levensstijl, medicatie en regelmatige monitoring zijn ook cruciaal bij het beheer van COPD. Bij COPD is een multidisciplinaire aanpak heel belangrijk. Samenwerking tussen huisarts/longarts, diëtist, ergotherapeut en fysiotherapeut. Binnen Plexxus werken gespecialiseerde longfysiotherapeuten met uitgebreide kennis en ervaring van COPD. Daarnaast is de diëtiste van Plexxus standaard onderdeel van het behandelplan bij COPD. 

Vergoeding fysiotherapie:
De ernst en stabiliteit van de COPD hebben invloed op het aantal behandelingen dat de patiënt krijgt. Ieder behandeljaar wordt er middels een aantal tests gekeken hoe stabiel en ernstig de klacht is en welke aanspraak (aantal behandelingen) de patiënt kan maken. Deze behandelingen worden vergoed vanuit de basisverzekering (hierbij geldt altijd het eigen risico). Veel zorgverzekeraars staan het ook toe dat behandelingen uit de aanvullende verzekering gebruikt worden voor de therapie. Heeft u vragen over de vergoeding, neem dan contact op met uw behandelend therapeut of de balie.
bottom of page