top of page
Werkwijze

Eerste consult

Het eerste consult noemen we ook wel het intakegesprek en duurt ongeveer 60 minuten (plus 30 minuten uitwerktijd). Tijdens dit eerste gesprek noteren wij gegevens: persoonsgegevens, medische gegevens en bespreken wij uw verwachtingen, wensen en vragen, persoonlijke situatie en werksituatie. Uiteraard staan we uitgebreid stil bij uw voedingspatroon en meten en wegen wij u. Op basis van al deze gegevens maken wij een voedingsadvies die past bij uw wensen en behoeftes.

Vervolgconsult

Na de eerste afspraak worden er een aantal vervolgafspraken ingepland als onderdeel van het behandeltraject. Meer informatie daarover ontvangt u op de eerste afspraak. 

Huisbezoek

Bent u fysiek niet in staat om langs te komen in de praktijk, dan komen wij bij u aan huis voor een huisbezoek. Als er een medische indicatie is, dan wordt dit vergoed door de zorgverzekeraar. Uw verwijzer moet dit dan op het verwijsformulier vermelden.

Is er geen medische indicatie? Dan komt de uittoeslag voor het huisbezoek voor uw eigen rekening. 

Wilt u alvast wat meer weten over de diëtetiek? Bekijk dan onze blog of neem contact op met ons!

bottom of page