Dry Needling

Dry Needling is een ondersteunende behandelmethode binnen de reguliere behandeling fysiotherapie. Het is bedoeld om pijnverlichting te geven in verschillende situaties waarbij uw spieren zijn betrokken.

 

Bij Dry Needling, letterlijk vertaald ‘droge naald’, wordt een dunne naald ingebracht in een spier waar zich een triggerpoint bevindt. Het prikken van een triggerpoint duurt vaak maar enkele seconden waarna de naald verwijderd wordt. De spier reageert tijdens het prikken vrijwel direct middels een korte, soms wat verkrampte, aanspanning en zal hierna ontspannen. Dit heeft pijnverlichting tot gevolg en kan u ondersteunen bij het beter uitvoeren van uw dagelijkse handelingen.

 

Voor meer informatie en of Dry Needling toepasbaar is in uw situatie kunt u bij uw fysiotherapeut terecht.